Skip to content

Javni zavod Turizem in kultura Radovljica

 

Leta 2010 je bil ustanovaljen Javni zavod Turizem Radovljica, z namenom udejanjanja kakovostnega in sistematičnega razvoja in trženja turizma v občini Radovljica. Leta 2016 je bilo zavodu priključeno področje kulture, zavod pa se je preoblikoval v Javni zavod Turizem in kultura Radovljica.

Javni zavod Turizem in kultura Radovljica lokalno turistično ponudbo razvija in usmerja skladno z načeli trajnostnega razvoja. Prizadeva si za prepoznavnost Radovljice skladno z obljubami lastne destinacije znamke “Radol’ca pristno sladka”, ki želi enakovredno predstavljati tako mesto Radovljico kot njeno “okol’co”. Vizija Radol’ce pa je postati prepoznavna kot trajnostna destinacija številnih sladkih odkritij in malih sladkih razvajanj.

Naloga Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica je na področju turizma izvajanje Strategije razvoja turizma v občini Radovljica 2016–2020 in upravljanje turističnega območja:

  • upravljanje objektov turistične infrastrukture,
  • aktivno sodelovanje in povezovanje na regionalni in nacionalni ravni,
  • priprava in sodelovanje na regionalnih projektih,
  • upravljanje turistično-informacijskega centra (TIC),
  • promocija in pospeševanje turizma v občini,
  • vključevanje javnih in zasebnih ustanov
  • trženje in organiziranje prireditev v Radovljiški grašÄini in na Linhartovem trgu (poroke, koncerti in druge prireditve).
Cookie - Analitics
They are used to record the website's obscurity analysis and provide us with data to provide a better user experience.
Cookie - social
Cookies required for plug-ins for sharing content from social media sites.
Cookie - chat
Cookies allow you to sign up, contact and communicate through the communication plug-in on the page.
Cookie - marketing
They target targeted advertising based on past user's activity on other sites.
What are cookies?
By clicking on AGREE you agree to the use of cookies on our site.Agree Learn more about cookies