Skoči do osrednje vsebine

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNIH IGER
v organizaciji Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica

 

Splošna pravila za vse nagradne igre v organizaciji Javnega Zavoda Turizem in kultura Radovljica

AKTUALNO:

 

Organizator nagradne igre je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, matična številka 3683516000, davčna številka SI71535586 (v nadaljevanju: organizator).

 

Pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni za vsako igro posebej na Facebook strani ali na spletni strani organizatorja. Za vse nagradne igre Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica pa veljajo naslednja pravila:
 

 • V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, razen zaposleni na Javnem zavodu Turizem in kultura Radovljica. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika.
 • Žrebanje nagrad bo potekalo na dan, določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja.
 • Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
 • Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna.
 • Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, prav tako ni možna menjava nagrad. Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.
 • Nagrajenec bo o nagradi obveščen s sporočilom na družabnih omrežjih ali preko elektronskega naslova, ki ga je posredoval v času poteka nagradne igre. V primeru, da nagradna igra poteka na družabnih omrežjih, se sodelujoči strinja, da ga organizator označi »taga« v objavi.
 • Vsak, ki sodeluje v nagradni igri soglaša, da v primeru, da je izžreban oziroma izbran za nagrajenca, podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu uporabe osebnih podatkov nagrajenca (ime in priimek) in fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
 • Prevzem nagrad je možen na TIC Radovljica, Linhartov trg 9, Radovljica v času delavnika. Na željo nagrajenca se nagrada lahko pošlje po pošti, vendar stroške pošiljanja prevzame nagrajenec. Nagrajenec mora za potrebe pošiljanja nagrade organizatorju poslati naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Če nagrajenec teh podatkov ne pošlje v roku sedmih dni od poziva, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
 • Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. S sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator hran njihove podatke za potrebe organizacije nagradne igre in v času trajanja nagradne igre.
 • Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 

NAGRADNA IGRA SVETOVNI DAN ČEBEL

Organizator nagradne igre je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, matična številka 3683516000, davčna številka SI71535586. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s splošnimi pogoji nagradnih iger v organizaciji Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki so navedeni spodaj.

 

Nagradna igra ni na noben način povezana, sponzorirana, podprta s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren organizator. Namen nagradne igre je promocija dogodka 11. Festival čokolade.

 

Potek nagradne igre:

Nagradna igra bo potekala na Facebook strani Visitradolca med 13.5-20.5.2024. 

 

Udeleženec v nagradni igri na spletu sodeluje tako, da v komentarju zapiše pravilen odgovor na vprašanje, ki poziva k nagradni igri. Nagradna igra se zaključi 20.5 2024 ob 8.00uri zjutraj. Po zaključku nagradne igre bo organizator žrebal nagrajenca, ki bo prejel brezplačen paket s semeni medovitih rastlin in knjižico S čebelico po Radovljici. 

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad:
Organizator bo žrebanje nagrad opravil v roku 7 dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec oziroma nagrajenka bo o nagradi obveščena preko e-maila, oz. družabnega omrežja Facebook. Nagrajenec oziroma nagrajenka bo pozvana, da na elektronski naslov organizatorja nagradne igre sporoči svoje osebne podatke: ime in priimek ter naslov bivanja. Nagrajenec oziroma nagrajenka mora podatke posredovati najkasneje v enem dnevu (24 urah), organizator, ki podarja nagrado, pa bo nagrado odposlala po pošti v roku 7 delavnih dni po prejemu zahtevanih podatkov. 

 

Če sodelujoči v nagradni igri navede napačne ali nepopolne podatke, ki onemogočajo računalniško žrebanje, si organizator nagradne igre (JZTKR) pridržuje pravico, da ga izloči iz žrebanja. Izločena bodo tudi vsa sporočila z žaljivo vsebino

 

Obdelava osebnih podatkov

Udeleženec je seznanjen, da bo organizator kot upravljavec osebnih podatkov za namen izvedbe te nagradne igre osebne podatke vodil v svoji  evidenci dejavnosti obdelav osebnih podatkov. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je točka (b) člen 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.  Organizator bo hranil in varoval osebne podatke na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Podatki se bodo hranili skladno s klasifikacijskim načrtom organizatorja. Organizator bo omogočil obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni organizatorja, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu  organizatorja ter osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Organizator ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. Zagotovitev podatkov je pogodbena obveznost. Udeleženec je seznanjen, da ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka in prenosljivosti (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic - pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). Podrobnejše informacije o tem, kako organizator ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko spletne strani organizatorja oziroma preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si.                                  

 

Vse ostale informacije, ki niso naštete zgoraj lahko pridobite po telefonskem klicu ali obiskom na sedežu JZTKR v času uradnih ur. JZTKR, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica (04/5315112)

 

 

NAGRADNA IGRA festival čokoladE 2024

 

Organizator nagradne igre je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, matična številka 3683516000, davčna številka SI71535586. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s splošnimi pogoji nagradnih iger v organizaciji Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki so navedeni spodaj.

 

Nagradna igra ni na noben način povezana, sponzorirana, podprta s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren organizator. Namen nagradne igre je promocija dogodka 11. Festival čokolade.

 

Potek nagradne igre:

Nagradne igre bodo potekale na novi spletni strani Festivala čokolade, družbenih omrežjih Facebook in Instagram (profili: Visit Radol'ca, visitradolca, festivalcokoladeradolca in julian.alps ) v času med 10.4 in 21.4 2024, ter v živo na 11. Festivalu čokolade. 

Udeleženec v nagradni igri na spletu sodeluje tako, da v posebno okno na spletni strani oz. na objavo v zgoraj naštetih profilih v komentarju zapiše svoj odgovor oz. pravilen odgovor na vprašanje, ki poziva k nagradni igri, ter v nekaterih primerih označi osebo/e. Trajanje posamezne nagradne igre bo napovedano v objavi oz. povratnem e-mailu. Po zaključku nagradne igre bo organizator žrebal nagrajenca, ki bo prejel brezplačni festivalski vstopnici oz. eno od čokoladnih nagrad ( nagradni sklad zajema: čokoladne tablice, bonboniere ali druge čokoladne izdelke sodelujočih čokoladnic) Pravila in potek nagradnih iger, ki se bodo odvila v živo na dogodku bodo znana na prizorišču. 

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad:
Organizator bo žrebanje nagrad opravil v roku 7 dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec oziroma nagrajenka bo o nagradi obveščena preko  e-maila, oz. družabnega omrežja Facebook ali Instagram. Nagrajenec oziroma nagrajenka bo pozvana, da na elektronski naslov lovro.ozmec@radolca.si organizatorja nagradne igre sporoči svoje osebne podatke: ime in priimek ter naslov bivanja. Nagrajenec oziroma nagrajenka mora podatke posredovati najkasneje v enem dnevu (24 urah), organizator ali čokoladnica, ki podarja nagrado, pa bosta nagrado odposlala po pošti v roku 7 delavnih dni po prejemu zahtevanih podatkov. Nagrajenci nagradnih iger, ki se bodo odvijale na dogodku, bodo svoje nagrade lahko prevzeli na prizorišču.

 

Če sodelujoči v nagradni igri navede napačne ali nepopolne podatke, ki onemogočajo računalniško žrebanje, si organizator nagradne igre (JZTKR) pridržuje pravico, da ga izloči iz žrebanja. Izločena bodo tudi vsa sporočila z žaljivo vsebino

 

Obdelava osebnih podatkov

Udeleženec je seznanjen, da bo organizator kot upravljavec osebnih podatkov za namen izvedbe te nagradne igre osebne podatke vodil v svoji  evidenci dejavnosti obdelav osebnih podatkov. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je točka (b) člen 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.  Organizator bo hranil in varoval osebne podatke na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Podatki se bodo hranili skladno s klasifikacijskim načrtom organizatorja. Organizator bo omogočil obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni organizatorja, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu  organizatorja ter osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Organizator ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. Zagotovitev podatkov je pogodbena obveznost. Udeleženec je seznanjen, da ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka in prenosljivosti (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic - pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). Podrobnejše informacije o tem, kako organizator ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko spletne strani organizatorja oziroma preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si.                                                                     

  

Vse ostale informacije, ki niso naštete zgoraj lahko pridobite po telefonskem klicu ali obiskom na sedežu JZTKR v času uradnih ur. JZTKR, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica (04/5315112)

Organizator nagradne igre je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, matična številka 3683516000, davčna številka SI71535586. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s splošnimi pogoji nagradnih iger v organizaciji Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki so navedeni TUKAJ.

 

Za vsebino nagradne igre je odgovoren organizator. Namen nagradne igre je promocija destinacije Radol'ca.

 

Nagradna igra traja neprekinjeno med 31. januarjem in 3. februarjem 2024.

 

Potek nagradne igre:
Obisk sejma Alpe Adria ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženec v nagradni igri sodeluje tako, da odgovori na zastavljeno vprašanje na glasovalnem lističu ali na spletni strani.  Za sodelovanje v nagradni igri mora izpolniti vsa polja na glasovalnem lističu ter listič oddati v boben oziroma na spletni strani pritisniti gumb POŠLJI. Po zaključku nagradne igre bo organizator žrebal 10 nagrajencev, med katere bomo podelili 10 vstopnic za 11. Festival čokolade. Vsak sodelujoč v nagradni igri lahko prejme le eno nagrado, tudi v primeru ko je žreban večkrat.  

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad:
Organizator bo žrebanje nagrad opravil predvidoma v tednu dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec oziroma nagrajenka bo o nagradi obveščena po elektronski pošti. V kolikor na glasovalnem lističu ni elektronske pošte, se izžreba nov nagrajenec. Nagrajenec oziroma nagrajenka mora v primeru, da prejme nagrado, organizatorju nagradne igre posredovati naslov, na katerega se pošlje nagrada, v roku dveh dni po prejetju obvestila o nagradi. Organizator pa bo nagrado poslal po pošti v roku dveh delavnih dni po prejemu zahtevanih podatkov.

Radovljica, 5.1.2024
Javni zavod Turizem in kultura Radovljic

Organizator nagradne igre je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, matična številka 3683516000, davčna številka SI71535586. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s splošnimi pogoji nagradnih iger v organizaciji Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki so navedeni TUKAJ.

 

Namen nagradne igre je promocija tradicije barčic v Kropi in Kamni Gorici.

Nagradna igra traja med 4. in 11. marcem 2021

 

Potek nagradne igre:

Udeleženec v nagradni igri je vsak posameznik, ki:

 • pošlje na mail turizem@radolca.si 
 • javno objavi na omrežju Facebook ali Instagram in doda oznako @visitradolca
 • pošlje po pošti na TIC Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica

sledeče vsebine:

 • risbe ali druge umetniške izdelke na temo barčic
 • fotografije ali video posnetke s prireditve spuščanja barčic v Kropi ali Kamni Gorici v preteklih letih (do 5 fotografij na udeleženca)
 • fotografije barčic ali izdelovanja barčic (do 5 fotografij na udeleženca)

Rok za oddajo materialov je četrtek, 11. marec do 9.00.

 

Vsak udeleženec v igri bo prejel knjižico nalog za doživetje S čebelico po Radovljici.

Nagrado prejmejo vsi sodelujoči. V primeru sodelovanja z več različnimi fotografijami, sodelujoči prejme kljub temu eno knjižico, V primeru risbic in drugih umetniških del, vsak avtor izdelka prejme eno knjižico nalog. 

 

Vsak sodelujoči se strinja, da:

 • njegov izdelek objavimo na spletni strani www.radolca.si ter na družabnih omrežjih Turizma Radovljica
 • je sam avtor fotografij oziroma ima soglasje avtorja fotografije za objavo na spletni strani Turizma Radovljica in družabnih kanalih Turizma Radovljica. V primeru portretov se pošiljatelj zavezuje, da ima soglasje osebe, ki je prikazana v osredju fotografije.
 • je bila fotografija spuščanja barčic posneta v Kropi ali Kamni Gorici

Radovljica, 4.3.2021

Javni zavod Turizem in kultura Radovljica

Organizator nagradne igre je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, matična številka 3683516000, davčna številka SI71535586. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s splošnimi pogoji nagradnih iger v organizaciji Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki so navedeni TUKAJ.

 

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Radol'ca, pristno sladka.

Nagradna igra traja med 24. oktobrom 2020 in 28. februarjem 2021. Nagradna igra je v prvi vrsti namenjena domačinom, lahko pa v njej sodelujejo tudi vsi ostali.

 

Potek nagradne igre:

Udeleženec v nagradni igri je vsak posameznik, ki si s spletne strani www.radolca.si natisne dvostranski izziv, ter ga v času trajanja nagradne igre izpolni in posreduje na TIC Radovljica. Izpolnjen letak lahko posreduje na TIC Radovljica najkasneje do 1. marca 2021 in sicer:

 1. Po pošti na naslov TIC Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica
 2. Skeniranega na mail turizem@radolca.si
 3. Osebno prinese v TIC Radovljica v času uradnih ur.

V izzivu morajo biti izpolnjena vsa za to predvidena polja. Prav tako mora posameznik opredeliti, ali se poteguje za otroško ali odraslo nagrado. Mladoletne osebe marajo imeti privoljenje starša ali skrbnika za sodelovanje v nagradni igri.

 

Po koncu trajanja nagradne igre bo organizator iz vsakega sklopa izžrebal prejemnike treh glavnih nagrad, podelil pa bo tudi do 10 manjših nagrad.

Nagrade v kategoriji otroških so: Didaktična igra Potepanje po Sloveniji (1x), Planinski zabavnik (1x), Igra mini golfa za 2 osebi na Mini golfu Panorama (1x) in do 10 manjših nagrad.

Nagrade v kategoriji odrasli so: meni za dve osebi v Gostilni pr'Tavčar (1x), degustacija vin za 2 osebi v Vinoteki Sodček (1x), paket lokalnih dobrot (1x) in do 10 manjših nagrad.

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad:

Organizator bo nagrajence izbral v roku petih dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec oziroma nagrajenka bo o nagradi obveščen/a po e-mailu. V kolikor ta podatek ne bo podan organizatorju, bo izžreban drug nagrajenec. Nagrajenec oziroma nagrajenka mora po obvestilu o prejemu nagrade najkasneje v petih dneh organizatorju posredovati podatke za prevzem nagrade.

 

Nagrajenci so objavljeni TUKAJ.

Radovljica, 24.10.2020

Javni zavod Turizem in kultura Radovljica

 

Organizator nagradne igre je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, matična številka 3683516000, davčna številka SI71535586. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s splošnimi pogoji nagradnih iger v organizaciji Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki so navedeni TUKAJ.

 

Nagradna igra ni na noben način povezana, sponzorirana, podprta s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren organizator. Namen nagradne igre je promocija virtualnega dogodka Lokalni in izvirno iz Radol'ce ter promocija rokodelcev.

 

Nagradna igra traja neprekinjeno med 10. in 21. decembrom 2020.

 

Potek nagradne igre:
Udeleženec v nagradni igri sodeluje tako, da v komentar objave na družabnem omrežju Facebook zapiše črko in številko izbrane kombinacije ter ob tem označi minimalno eno osebo ter obišče spletni dogodek Lokalno in izvirno iz Radol'ce. Po zaključku nagradne igre bo organizator žrebal tri nagrajence/nagrajenke, ki bodo prejeli po en darilni paket kozmetike, ki ga podarja Bottega Verde.

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad:
Organizator bo žrebanje nagrad opravil v roku dveh dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec oziroma nagrajenka bo o nagradi obveščena z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook. V objavi bo nagrajenec oziroma nagrajenka pozvana, da na elektronski naslov turizem@radolca.si ali s sporočilom na Facebook stran organizatorja nagradne igre sporoči svoje osebne podatke: ime in priimek ter naslov bivanja. Nagrajenec oziroma nagrajenka mora podatke posredovati najkasneje v petih dneh, organizator pa bo nagrado poslal po pošti v roku dveh delavnih dni po prejemu zahtevanih podatkov.

Radovljica, 10.12.2020
Javni zavod Turizem in kultura Radovljica

 

Organizator nagradne igre je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, matična številka 3683516000, davčna številka SI71535586. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s splošnimi pogoji nagradnih iger v organizaciji Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki so navedeni TUKAJ.

 

Nagradna igra ni na noben način povezana, sponzorirana, podprta s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren organizator. Namen nagradne igre je promocija dogodka Narodno-zabavni vikend v Begunjah.

 

Potek nagradne igre:
Udeleženec v nagradni igri sodeluje tako, da v komentarju na objavo na Facebooku ali Instagramu, ki poziva k nagradni igri, označi vsaj eno osebo. Nagradna igra poteka od srede, 19. avgusta do ponedeljka, 24. avgusta do polnoči. Po zaključku nagradne igre bo organizator žrebal dva nagrajenca, ki bosta prejela vsak po dve vstopnici za dogodek.  

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad:
Organizator bo žrebanje nagrad opravil v roku dveh dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec oziroma nagrajenka bo o nagradi obveščena preko družabnega omrežja Facebook ali Instagram. Nagrajenec oziroma nagrajenka bo pozvana, da na elektronski naslov turizem@radolca.si ali s sporočilom na Facebook stran organizatorja nagradne igre sporoči svoje osebne podatke: ime in priimek ter naslov bivanja. Nagrajenec oziroma nagrajenka mora podatke posredovati najkasneje v dveh dneh, organizator pa bo nagrado odoslal po pošti.

Radovljica, 19.8.2020
Javni zavod Turizem in kultura Radovljica

 

NAGRADNA IGRA MOJ ČOKOLADNI IZZIV

Organizator nagradne igre je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, matična številka 3683516000, davčna številka SI71535586. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s splošnimi pogoji nagradnih iger v organizaciji Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki so navedeni TUKAJ.

 

Nagradna igra ni na noben način povezana, sponzorirana, podprta s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren organizator. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Festival čokolade.

 

Nagradna igra traja med 22. in 30. aprilom 2020.

 

Potek nagradne igre:
Udeleženec v nagradni igri sodeluje s fotografijo ali video posnetkom na eno spodnjih tem:

 • POSTANI KRALJ ALI KRALJICA ČOKOLADE
 • FESTIVAL ČOKOLADE DOMA
 • ČOKOLADNI SPOMIN

V nagradno igro so vključene foto in video vsebine, ki so med 22. in 30. aprilom 2020

 1. javno objavljene na družabnih omrežjih Facebook ali Instagram z oznako @visitradolca (na Instagramu lahko tudi @festivalcokolade)
  ali
 2. poslane na mail cokolada@radolca.si

S sodelovanjem v nagradni igri avtor fotografije/videa ter morebitna oseba na fotografiji/videu dajeta soglasje za nadaljnjo objavo fotografije/videa za namen organizacije in promocije festivala čokolade ter za namen izdelave zaključnega videa dogodka. 

Po koncu festivala bo organizator dogodka iz vsakega od treh zgoraj omenjenih vsebinskih sklopov izbral po 5 nagrajencev, ki bodo prejeli čokoladna darila slovenskih čokoladnic.

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad:
Organizator bo nagrajence izbral v roku treh dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec oziroma nagrajenka bo o nagradi obveščena z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook ali Instagram. V objavi bo nagrajenec oziroma nagrajenka pozvana, da na elektronski naslov turizem@radolca.si ali s sporočilom na Facebook stran organizatorja nagradne igre sporoči svoje osebne podatke: ime in priimek ter naslov bivanja. Nagrajenec oziroma nagrajenka mora podatke posredovati najkasneje v petih dneh, organizator pa podatke sporoči čokoladnici, ki nagrajencu nagrado pošlje po pošti v roku treh delavnih dni po prejemu zahtevanih podatkov. Nagrajenec se strinja, da organizator njegove osebne podatke posreduje čokoladnici za namene pošiljanja nagrade po pošti.

Radovljica, 21.4.2020
Javni zavod Turizem in kultura Radovljica

Organizator nagradne igre je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, matična številka 3683516000, davčna številka SI71535586. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s splošnimi pogoji nagradnih iger v organizaciji Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki so navedeni TUKAJ.

 

Nagradna igra ni na noben način povezana, sponzorirana, podprta s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren organizator. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Festival čokolade in promocija destinacije Radol'ca ter Okusi Radol'ce

 

Čas trajanja nagradne igre je objavljen ob objavi nagradne igre in/ali pozivu k vključitvi v igro.

 

Potek nagradne igre:
Udeleženec v nagradni igri sodeluje tako, da na omrežju Facebook ali Instagram objavi fotografijo čokoladne jedi ter ob tem označi organizatorja. Na omrežju Facebook je to @visitradolca, na Instagramu pa @festivalcokolade. Po zaključku nagradne igre bo organizator žrebal nagrajence, ki bodo prejel čokoladno tablico Radovljica.

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad:
Organizator bo žrebanje nagrad opravil v roku dveh dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec oziroma nagrajenka bo o nagradi obveščena z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook ali Instagram. V objavi bo nagrajenec oziroma nagrajenka pozvana, da na elektronski naslov turizem@radolca.si ali s sporočilom na Facebook stran organizatorja nagradne igre sporoči svoje osebne podatke: ime in priimek ter naslov bivanja. Nagrajenec oziroma nagrajenka mora podatke posredovati najkasneje v petih dneh, organizator pa bo nagrado poslal po pošti v roku dveh delavnih dni po prejemu zahtevanih podatkov.

Radovljica, 5.4.2020
Javni zavod Turizem in kultura Radovljica

 

Organizator nagradne igre je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, matična številka 3683516000, davčna številka SI71535586. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s splošnimi pogoji nagradnih iger v organizaciji Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki so navedeni TUKAJ.

 

Nagradna igra ni na noben način povezana, sponzorirana, podprta s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren organizator. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Okusi Radol'ce in promocija destinacije Radol'ca.

 

Nagradna igra traja neprekinjeno med 16. in 22. decembrom 2019.

 

Potek nagradne igre:
Udeleženec v nagradni igri sodeluje tako, da v komentar objave na družabnem omrežju Facebook zapiše ali označi minimalno eno osebo. Po zaključku nagradne igre bo organizator žrebal enega nagrajenca, ki bo prejel bon za kosilo za dve osebi v Gostilni Lectar. Vrednost posamične nagrade je 39 €. 

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad:
Organizator bo žrebanje nagrad opravil v roku dveh dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec oziroma nagrajenka bo o nagradi obveščena z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook. V objavi bo nagrajenec oziroma nagrajenka pozvana, da na elektronski naslov turizem@radolca.si ali s sporočilom na Facebook stran organizatorja nagradne igre sporoči svoje osebne podatke: ime in priimek ter naslov bivanja. Nagrajenec oziroma nagrajenka mora podatke posredovati najkasneje v petih dneh, organizator pa bo nagrado poslal po pošti v roku dveh delavnih dni po prejemu zahtevanih podatkov.

Radovljica, 16.12.2019
Javni zavod Turizem in kultura Radovljica

 

Organizator nagradne igre »Bogastvo gozda v Okusih Radol'ce« je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, matična številka 3683516000, davčna številka SI71535586. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s splošnimi pogoji nagradnih iger v organizaciji Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki so navedeni TUKAJ.

 

Nagradna igra ni na noben način povezana, sponzorirana, podprta s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren organizator. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Okusi Radol'ce in promocija destinacije Radol'ca.

 

Nagradna igra traja neprekinjeno med 1. oktobrom in 3. novembrom 2019.

 

Potek nagradne igre:
Udeleženec v nagradni igri sodeluje tako, da na družabnem omrežju Facebook ali Instagram v času trajanja nagradne igre javno objavi objavo ali zgodbo, v kateri označi profil destinacije @visitradolca in uporabi #radolca. S tem soglaša, da lahko Javni zavod Turizem in kultura Radovljica to fotografijo ali zgodbo s pripisom avtorja fotografije deli naprej na omrežju Facebook ali Instagram. Zaželena tema fotografije ali zgodbe je gozd. Po zaključku nagradne igre bo organizator žrebal dva nagrajenca, ki bosta prejela vsak po 2 bona za lokalni novembrski meni Okusi Radol'ce. Vrednost posamične nagrade je 39 €. Z vsakega omrežja bo izbran en nagrajenec oziroma nagrajenka. Nagrajenci soglašajo z objavo svojega imena in priimka na družabnih omrežjih Facebook in Instagram.

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad:
Organizator bo žrebanje nagrad opravil v roku dveh dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec oziroma nagrajenka bo o nagradi obveščena z objavo organizatorja na družabnih omrežjih Facebook ali Instagram. V objavi bo nagrajenec oziroma nagrajenka pozvana, da na elektronski naslov turizem@radolca.si ali s sporočilom na Facebook ali Instagram stran organizatorja nagradne igre sporoči svoje osebne podatke: ime in priimek ter naslov bivanja. Nagrajenec oziroma nagrajenka mora podatke posredovati najkasneje v petih dneh, organizator pa bo nagrado poslal po pošti v roku dveh delavnih dni po prejemu zahtevanih podatkov.

Radovljica, 1.10.2019
Javni zavod Turizem in kultura Radovljica

 

 

Javni zavod Turizem in kultura Radovljica v mesecu novembru oz. v času trajanja Okusov Radol'ce 2019, organizira nagradno igro »Okusi Radolce 2019 – zbiranje žigov«.

Navodila za sodelovanje v nagradni igri:

 • V TIC Radovljica ali v vseh gostinskih obratih, vključenih v Okuse Radol'ce od 24.10.2019 dalje prevzamete zbirne kupončke za nagradno igro.
 • Na kupončke med 25. oktobrom in 1. decembrom 2019 zberite vsaj 5 žigov vključenih gostiln in restavracij (za žig se šteje tudi udeležba na otvoritveni večerji)
 • Kupončke z zbranimi žigi oddajte do 1. decembra do 16. ure v TIC Radovljica ali do 18.00 na blagajni Okusov Radol'ce na Linhartovem trgu.

Nagrade:

Vsi, ki zberete vsaj 5 žigov, prejmete 2 bona za porcijo hrane na zaključnem dogodku, ki bo 1. decembra na Linhartovem trgu. Bone prevzamete v TIC Radovljica ali na blagajni Okusov Radol'ce na Linhartovem trgu.

 

Vsi, ki zberete vsaj 5 žigov, se potegujete za nagrade, ki jih bomo izžrebali na zaključnem dogodku, ki bo 1. decembra na Linhartovem trgu. Javno žrebanje nagrad, ki jih prispevajo člani Okusov Radol'ce bo 1.12.2019 okrog 19.30. ure na prireditvenem odru na Linhartovem trgu v Radovljici. Nagrade lahko prevzamete takoj po žrebanju ali v TIC Radovljica od 2.12.2019 do 31. 12. 2019. Na željo nagrajenca nagrade lahko pošljemo po pošti, vendar stroške pošiljanja prevzame nagrajenec. V kolikor nagrade nagrajenec ne prevzamete do 31.12.2019, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

 

Gostilne in restavracije, vključene v projekt Okusov Radol'ce so: Gostilna Lectar, Gostilna Avguštin, Gostilna Kunstelj, Gostišče Tulipan, Vila Podvin, Gostilna Pr'Tavčar, Gostišče Draga, Restavracija Center.

Organizator nagradne igre »Okusi Radolce 2019 – zbiranje žigov« je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica, matična številka 3683516000, davčna številka SI71535586. Za igro veljajo vsi splošni pogoji navedeni TUKAJ.

Nagradna igra bo potekala od 25.10.2019 do vključno 1.12.2019.

 

Radovljica, 1.10.2019
Javni zavod Turizem in kultura Radovljica

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
S klikom na POTRDI soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh.Potrdi Več o piškotkih