O spletnem mestu

 

Lastnik spletne strani: Javni zavod Turizem in kultura Radovljica

Leto izdelave: 2018

Izdelava spletne strani: ElementLab d.o.o.

 

Avtorji

Urednica spletne strani: Kaja Beton
Avtorica besedil: Kaja Beton
Avtorji fotografij: Jošt Gantar, Miran Kambič, Gorazd Kavčič, Boris Pretnar, Rožle Bregar, Jani Kolman, Kaja Beton in drugi

 

Predstavitev ponudbe na spletni strani

Vsa vprašanja in pobude za vključitev turistične ponudbe na našo spletno stran, naslovite na urednico Kajo Beton (kaja.beton@radolca.si). Vsako pobudo bomo preučili ter se odločili o ustreznosti vključitve na spletno stran. 

 

Koledar dogodkov

Dogodke za vključitev v koledar na spletni strani sprejemamo na naslovu turizem@radolca.si. Na spletni strani so objavljene le prireditve, ki se odvijajo na območju destinacije Radol'ca in so namenjene turistom ter dnevnim obiskovalcem iz Slovenije in tujine. V koledar prireditev ne vključujemo prireditev, namenjenih ožjemu krogu domačinov. Urednica spletne strani si pridržuje pravico, da sama presodi o vključitvi posamezne prireditve ter njene izpostavljenosti na spletni strani. Dogodek bomo objavili v roku treh delavnih dni od prejema informacije o prireditvi.

 

Pravno obvestilo

Vse pravice, vseh spletnih strani www.radolca.si so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.radolca.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Turizma in kulture Radovljica, ter z njo povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.radolca.si.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.radolca.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno in nejavno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnih strani www.radolca.si v komercialne ali promocijske namene brez soglasja Javnega zavoda turizem in kultura Radovljica ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Turizma in kulture Radovljica. Fotografij, objavljenih na spletni strani se ne sme reproducirati in uporabljati v komercialne namene. Za namene promocije destinacije se jih lahko uporablja izključno ob pripisu vira www.radolca.si oziroma v primeru družabnih omrežij @visitradolca.

Pravno obvestilo lahko Turizem in kultura Radovljica kadarkoli spremeni, in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki. 

 

Radovljica, januar 2018