Bodi na tekočem.
Prijavi se na e-novice.

* indicates required

Informacije javnega značaja

 

Člani sveta zavoda:
 • Blaž Finžgar (predstavnik OR), predsednik
 • Romana Šlibar Pačnik (predstavnica OR) 
 • Erika Marolt (predstavnica OR )
 • Tatjana Justin (predstavnik OR)
 • Maruša Šolar Čuden (predstavnica OR)
 • Marcela Klofutar (predstanica zavezancev za turistično takso), namestnica predsednika
 • Jože Andrejaš (predstavnik zavzencev za turistično takso)
 • Mitja Kapus (predstavnik turističnih društev)
 • Kaja Beton (predstavnica zaposlenih)
Predpisi in dokumenti
Letna poročila
Vloga in pomen Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica

Zavod Turizem Radovljica je bil leta 2010 ustanovljen z namenom, da postane sodobna destinacijska organizacija. Leta 2016 je bilo zavodu priključeno področje kulture. Delovanje zavoda na področju turizma še naprej temelji na aktivnem sodelovanju s turističnimi ponudniki, sočasno pa zagotavlja javni interes pri razvoju lokalne turistične ponudbe, skladno z načeli trajnostnega razvoja. Glavna naloga in usmeritve delovanja so razvoj in trženje turizma ter vzpostavitev prepoznavnosti Radovljice kot turistične destinacije. Na področju kulture je področje delovanje usmerjeno v upravljanje in vodenje Linhartove dvorane Radovljica. 

 

Naloga Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica je na področju turizma izvajanje Strategije razvoja turizma v občini Radovljica 2016-2021 in upravljanje turističnega območja:

 • aktivno sodelovanje in povezovanje na regionalni in nacionalni ravni,
 • priprava in sodelovanje pri regionalnih projektih,
 • upravljanje turistično-informacijskega centra (TIC),
 • promocija in pospeševanje turizma v občini,
 • vključevanje javnih in zasebnih ustanov,
 • organiziranje prireditev 
 • trženje Baročne in Plesne dvorane v Radovljiški graščini

Usmeritve zavoda so:

 • raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,
 • oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe turističnega območja,
 • spodbujanje razvoja celovitih turističnih produktov,
 • informacijska turistična dejavnost,
 • izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
 • organizacija in izvajanje prireditev,
 • promocija turistične ponudbe,
 • sodelovanje s sorodnimi organizacijami in ustanovami,
 • skrb za javno turistično infrastrukturo,
 • ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turizma,
 • upravljanje z nepremičninami in premičninami,
 • druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno ponujajo turistom. 

Namen delovanja zavoda:

 • večja prepoznavnost občine Radovljica kot turističnega območja,
 • ustrezna organiziranost turizma na lokalni ravni – medsebojno sodelovanje in povezovanje zasebnega in javnega sektorja,
 • izkoriščanje obstoječih potencialov ter intenzivnejše vključevanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo,
 • upoštevanje načel trajnostnega razvoja.