Radol'ca - Pristno Sladka
0°C,
 (Vir: ARSO) Več o vremenu v Radol’ci
Išči

Rastlinski svet

1 / 4
Jeseni se gozd odene v pisane barve.
V Radol'ci lahko še vedno najdemo razkošne cvetoče travnike, nabiramo gozdne sadeže, poiščemo mir v objemu visokih dreves in na gorskih grebenih občudujemo alpsko cvetje. Razgiban relief z velikimi višinskimi razlikami je glavni vzrok za raznovrstnost rastlinstva. Tu uspeva prek 1200 rastlinskih vrst, medtem ko jih je v celotni Sloveniji okrog 3000.
Pokrajina spada med najbolj gozdnata območja Slovenije. Obsežen gozd je na Jelovici in v Karavankah do višine 1400 m n. v. Na gričevnatih dobravah se izmenjujejo bogati mešani gozdovi in travniki, ponekod njive.

Ravninske dele Dežele in dolin prekrivajo travniki, njive, sadovnjaki in redko drevje. Na prodnatih in peščenih rečnih nanosih ob Savi in nekaterih potokih so prsti še mlade in zato primerne za travnike, loge vrbovja in topolov.

Na travnatem južnem pobočju pod vrhom Begunjščice je rastlinstvo izredno bogato s pravim alpskim cvetjem. Tu rastejo planika, travnolistna perunika, panonski svišč, Zoisova zvončnica. 

Visoka kraška planota Jelovica je večinoma poraščena s smrekovimi gozdovi, ki so nadomestili prvotni gozd jelke in bukve. Med odkrivanjem Jelovice peš ali s kolesom boste naleteli na kraške vrtače, ki izstopajo ne le zaradi terena, ampak tudi zaradi rastja. V njihovem dnu namreč zastaja hladen zrak in temu se prilagaja tudi rastlinstvo, ki iz smrekovega gozda lahko preide v travno rastje. Poleg tega so se na Jelovici razvili različni močvirni ekosistemi: barja, mlake in mokrine, ki so močno ogroženi zaradi naravnih procesov zaraščanja in spreminjanja.

Na severu se nad radovljiško ravnino strmo dvigajo Karavanke s Stolom (2236 m n. v.), Vrtačo (2181 m n. v.), Begunjščico (2060 m n. v.) in Dobrčo (1634 m n. v.). Rastlinska odeja se spreminja z nadmorsko višino in spomladi v najvišjih legah še vedno leži sneg. V Karavankah na najnižjih predelih uspeva gozd gabrovca in jesena, v okolici Begunj pa gozd rdečega bora. Navzgor sledi pas pretežno smrekovega gozda ter pas mešanega gozda iglavcev in listavcev. V najvišjih legah nad gozdno mejo raste travna ruša, ki prehaja v skalnati in meliščni pas.  
Povezane vsebine
E-obveščanje
Naročite se na novice o dogodkih v Radol'ci
Prijava
Slovenske alpe  

I feel Slovenia