Radol'ca - Pristno Sladka
4°C,
 (Vir: ARSO) Več o vremenu v Radol’ci
Išči

Pravno obvestilo

Vse pravice, vseh spletnih strani www.radolca.si so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.radolca.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Turizma Radovljica, ter z njo povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.radolca.si.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.radolca.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnih strani www.radolca.si v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Turizma Radovljica.

Pravno obvestilo lahko Turizem Radovljica kadarkoli spremeni, in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
Turizem Radovljica spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.radolca.si ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo, kot tudi ne IP naslova obiskovalcev spletnih strani. Za namene statistike si Turizem Radovljica pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani, nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh, prejemanja kratkih sporočil, nakupa ali sodelovanja v spletnih nagradnih igrah itd., zaupali svoje osebne podatke. Turizem Radovljica jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen s katerim ste nam jih posredovali.

Zasebnost in varnost osebnih podatkov pooblaščenih izvajalcev Turizma Radovljica
4WEB d.o.o. je vzdrževalec spletnega portala www.radolca.si in v skladu s pogodbo za Turizem Radovljica opravlja naloge glede vzdrževanja in nadgradenj portala. 4WEB in morebitna druga zunanja podjetja, ki opravljajo za Turizem Radovljica določene aktivnosti v okviru portala, se zavežejo, da obdeluje osebne podatke samo v okviru pooblastil ter jih ne obdeluje in ne sme obdelovati za noben drug namen.

Centralni rezervacijski sistem (v nadaljevanju CRS) je integriran v www.radolca.si. Upravljalec centralnega rezervacijskega sistema je Turizem Radovljica, ki osebne podatke obdeluje v okviru naročnikovih pooblastil (podatke, pridobljene pri rezervaciji storitev, uporabljamo ali posredujemo ponudniku nastanitve, ki ste jo rezervirali ali jo želite rezervirati samo za potrebe izvršitve rezervacije).

Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe
Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom, Turizem Radovljica uporablja programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

Izključitev odgovornosti
Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.radolca.si so informativne narave. Turizem Radovljica se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Turizem Radovljica ne more biti odgovoren za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletne strani www.radolca.si, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. Turizem Radovljica ni odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.radolca.si.

Turizem Radovljica si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.radolca.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Zunanje povezave
Zaradi prikladnosti lahko nekatere spletne strani ali podstrani www.radolca.si, z namenom podajanja celovitih turističnih informacij vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.radolca.si, ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži Turizem Radovljica. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Turizma Radovljica za vse primere izključena.

Nepričakovani oglasi
Ob obisku naših spletnih strani lahko vaš internetni brskalnik proizvaja nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje proizvajajo druge internetne strani ali druga programska oprema, ki je nameščena na vašem računalniku. Turizem Radovljica ne odobrava in ne priporoča produktov ali storitev, ki se prikazujejo preko nepričakovanih oglasov na vašem računalniku, med obiskovanjem naših spletnih strani.
Avtorske pravice/Copyright
Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem/copyright pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih/copyright pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih/copyright pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih/copyright pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.
 
Trip Advisor
Turizem Radovljica ni odgovoren za osebna mnenja, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na straneh TripAdvisor.
 
Facebook
Zapisi v Facebookovi aplikaciji na spletnih straneh www.radolca.si so odraz avtorjeve osebne ocene in mnenja, in ne predstavljajo stališča Turizma Radovljica.
Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo katerikoli zapis, objavljen preko Facebook aplikacije na spletnih straneh www.radolca.si, ki kakorkoli krši pravice drugih ali je na kakršenkoli način nezakonit, žaljiv, sramotilen, vulgaren ali kakorkoli drugače sporen.
E-obveščanje
Naročite se na novice o dogodkih v Radol'ci
Prijava
Slovenske alpe  

I feel Slovenia