Radol'ca - Pristno Sladka
0°C,
 (Vir: ARSO) Več o vremenu v Radol’ci
Išči

Jelovica

1 / 2
Kraška planota Jelovica nudi številne možnosti rekreacije v naravnem okolju. Sprehodite se po obsežnih gozdovih in poiščite gobe v podrasti, prikolesarite na eno od sončnih planin in se nagradite z domačo malico ali sveže nabranimi gozdnimi sadeži.
Namig
Z gozdom prekrita planota, ki zaključuje pogled z Dežele proti jugozahodu, je Jelovica. To je visoka kraška planota (1579 m n. v.), ki jo dolina Save Bohinjke ločuje od preostalih Julijskih Alp. Največji del Jelovice sestavlja izravnan, planotast, ponekod vrtačast svet med 1000 in 1300 metri nadmorske višine. 

Zaradi apnenčaste kamninske podlage so tu nastali kraški pojavi, kot so brezna, vrtače, konte, podzemne jame in kraški izviri ob vznožju planote. Prav zaradi teh značilnosti je planota naravna znamenitost, ki ima status posebnega varstvenega območja. Jelovico v celoti porašča gozd, zato na njej prevladuje gozdni kras. Za turistični obisk je urejena Jama pod Babjim zobom v bližini Bleda.

V preteklosti je bila Jelovica zakladnica lesa, ki so ga uporabljali pri kuhanju oglja za potrebe fužin v dolinah, v stavbarstvu in obrteh. Prvotni jelovo-bukov gozd so takrat izkrčili in nadomestil ga je zdajšnji obširen smrekov gozd, ki daje zavetje mnogim ogroženim vrstam ptic. 

Jelovica je bila tudi najdišče velikih količin železove rude bobovec, ki so jo uporabljali kovači v krajih pod Jelovico (v Kropi, Kamni Gorici in Železnikih). Prav železova ruda, veliko gozda za pridobivanje oglja in moč vode, ki izvira ob njenem vznožju, so bili razlog, da se je tu pričelo razvijati kovaštvo.

Še vedno jo bogatijo sončne planine, ki poleti ponujajo pašo domačim živalim, in barja, kjer živijo posebej prilagojene rastline in živali. Barje Za blatom je visoko barje, barje Ledina pa prehodno, kar pomeni, da se v njem prepletajo značilnosti visokih in nizkih barij. 

Jelovica ponuja veliko možnosti za kolesarjenje in pohodništvo. Iz Lipniške doline je dostop po gozdnih cestah in pohodnih poteh do Vodiške planine, Goške ravni in lovske koče na Taležu, od koder se odpira širok pogled na celotno deželo s Karavankami, Julijskimi Alpami in Blejskim kotom. Po gozdnih poteh je prek planote mogoče priti vse do Bohinja in Selške doline.

Zaradi omejenih vplivov človeka je živalstvo Jelovice dobro ohranjeno. Zatočišče so tu našle mnoge ptice, ki so drugod ogrožene, zato je planota vključena v evropsko ekološko omrežje Natura 2000. Jelovica je zaščitena tudi kot ekološko pomembno območje in kot območje naravnih vrednot.
Povezane vsebine
E-obveščanje
Naročite se na novice o dogodkih v Radol'ci
Prijava
Slovenske alpe  

I feel Slovenia