Radol'ca - Pristno Sladka
4°C,
 (Vir: ARSO) Več o vremenu v Radol’ci
Išči

Informacije javnega značaja

Naziv organa: Turizem in kultura Radovljica
Direktorica: Nataša Mikelj, univ. dipl. oec
Naslov: Linhartov trg 9, 4240 Radovljica
Tel.: 08 205 13 88
Faks: 08 205 13 36
E-pošta: info@radolca.si

Odgovorna uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je direktorica zavoda Nataša Mikelj.

Svet zavoda
Člani sveta zavoda so:
 • Blaž Finžgar (predstavnik OR), predsednik
 • Romana Šlibar Pačnik (predstavnica OR)
 • Erika Marolt (predstavnica OR )
 • Tatjana Justin (predstavnik OR)
 • Maruša Šolar Čuden (predstavnica OR)
 • Marcela Klofutar (predstanica zavezancev za turistično takso), namestnica predsednika
 • Jože Andrejaš (predstavnik zavzencev za turistično takso)
 • Mitja Kapus (predstavnik turističnih društev)
 • Kaja Beton (predstavnica zaposlenih)

Letna poročila

Predpisi in dokumenti

Vloga in pomen Javnega zavoda Turizem Radovljica

Zavod Turizem Radovljica je bil leta 2010 ustanovljen z namenom, da postane sodobna destinacijska organizacija. Leta 2016 je bilo zavodu priključeno področje kulture. Delovanje zavoda na področju turizma še naprej temelji na aktivnem sodelovanju s turističnimi ponudniki, sočasno pa zagotavlja javni interes pri razvoju lokalne turistične ponudbe, skladno z načeli trajnostnega razvoja. Glavna naloga in usmeritve delovanja so razvoj in trženje turizma ter vzpostavitev prepoznavnosti Radovljice kot turistične destinacije.

Naloga Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica je na področju turizma izvajanje Strategije razvoja turizma v občini Radovljica 2016-2021 in upravljanje turističnega območja:
 • upravljanje objektov turistične infrastrukture,
 • aktivno sodelovanje in povezovanje na regionalni in nacionalni ravni,
 • priprava in sodelovanje pri regionalnih projektih,
 • upravljanje turistično-informacijskega centra (TIC),
 • promocija in pospeševanje turizma v občini,
 • vključevanje javnih in zasebnih ustanov,
 • trženje in organiziranje prireditev v graščini in na Linhartovem trgu (poroke, koncerti in drugo). 
Usmeritve zavoda so:
 • raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,
 • oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe turističnega območja,
 • spodbujanje razvoja celovitih turističnih produktov,
 • informacijska turistična dejavnost,
 • izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
 • organizacija in izvajanje prireditev,
 • promocija turistične ponudbe,
 • sodelovanje s sorodnimi organizacijami in ustanovami,
 • skrb za javno turistično infrastrukturo,
 • ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turizma,
 • upravljanje z nepremičninami in premičninami,
 • druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno ponujajo turistom. 

Namen delovanja zavoda:

 • večja prepoznavnost občine Radovljica kot turističnega območja,
 • ustrezna organiziranost turizma na lokalni ravni – medsebojno sodelovanje in povezovanje zasebnega in javnega sektorja,
 • izkoriščanje obstoječih potencialov ter intenzivnejše vključevanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo,
 • upoštevanje načel trajnostnega razvoja.
E-obveščanje
Naročite se na novice o dogodkih v Radol'ci
Prijava
Slovenske alpe  

I feel Slovenia